2. ročník lezeckého maratonu dvojice – info

Základní informace:

  • Neděle 22.3.2020 od 15:00 do 19:00
    • 15:00 – 15:30 prezentace
    • 15:30 – 18:30 závodění
    • 18:30 – 19:00 vyhlášení výsledků, závěr
  • Horolezecká stěna Břeclav (ve sportovní hale TJ Lokomotiva Břecla

Startovné:
80,- Kč (v ceně malé občerstvení pro lepší výkony), vybavení s sebou.

Ceny pro vítěze:
Stejně jako loni, očekávejte překvapení 🙂

Pravidla:
Cílem je nasbírat během 3 hodin co nejvíce bodů přelezem soutěžních cest, a to stylem PP, kdy je lezec povinen cvakat všechna postupová jištění.
Dvojice je složena ze dvou lezců, členové týmu se nemohou během závodu měnit.
Každý z dvojice si může každou cestu započítat pouze jednou, ale počet pokusů není omezen.
Přelezené cesty je nutné zaznamenávat do závodní soupisky.
Závodit mohou pouze řádně registrované dvojice.
Věková hranice není, závodníci pod 5 a nad 90 let dostanou bodové zvýhodnění.
Nezletilí účastníci musí předložit vyplněný Souhlas zákonného zástupce (viz provozní řád stěny).
Účastníci jsou během závodu povinni dodržovat pravidla Provozního řádu stěny.
Při porušení pravidel závodu nebo nečestném a nesportovním chování budou závodníci vyloučeni ze závodu a vykázáni ze stěny.

Bodování:
Body se započítávají dle obtížnosti přelezené cesty stylem:
Stupeň obtížnosti = hodnota započítaných bodů, např.
Cesta obtížnosti 4 = 4 body
„+“ u stupně obtížnosti = +0,2 bodu (cesta 6+ = 6,2 bodu)
„-“ u stupně obtížnosti = -0,2 bodu (cesta 6- = 5,8 bodu)
„+/-“ u stupně obtížnosti = +0,5 bodu k nižší hodnotě stupně obtížnosti (cesta 6+/7- = 6,5 bodu)

V případě, že budou mít dvě nebo více dvojic stejný počet bodů, rozhoduje počet těžších cest. V případě stálé shody získává lepší umístění dvojice, jejíž závodníci jsou hezčí.

Napsat komentář